drosjeloyver_banner

Drosjeløyve

Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte passasjerer.

Vilkår

  • Attester som viser god vandel og økonomisk evne deriblant bekreftet tilsagn om garanti må bli lagt fram innen søknadsfristens utløp. 
  • Vitnemål som bekrefter nødvendige faglige kvalifikasjoner må bli lagt fram innen løyvetildeling blir foretatt. 
  • Attester som legges ved kan ikke være eldre enn 3 måneder. 
  • Søkere som har søkt løyve tidligere må sende ny søknad.
 
 

Søknadskjemaet kan du også få ved å kontakte samferdselsavdelingen på tlf. 51 51 69 14 eller 51 51 69 15.

Send søknaden til:
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Informasjon om ledige drosjeløyver finner du øverst til høyre på denne siden.

9 ledige drosjeløyver med tilslutningsplikt til Karmøy Taxisentral, Haugesund Taxi eller Haugaland Taxi.

  • 4 ordinære drosjeløyver.
  • 5 drosjeløyver med vilkår om å benytte nullutslippskjøretøy.

Etter gjeldende rammebetingelser kan kun 5 av løyvene tilknyttes Haugaland Taxi.

Søknadsfrist 17. oktober 2019.

Les mer >
Taxi

Her finner du takstene til drosjesentralene på Nord-Jæren

Les mer >