Kollektivtransport_banner

Kollektivtransport

Rogaland fylkeskommune tilbyr og tilrettelegger for kollektivtransport i fylket, og kollektivtransport er en del av fylkeskommunens samlede samferdselspolitikk.